Sieradz logo
sieradz ogłoszenia praca sieradz darmowe ogłoszenia

Zad?u?ona Sp?ka / Dzia?alno?? Gospodarcza ?

Zobacz wszystkie ogłoszenia ereklama24h
Nasza dzia?alno?? opiera si? na wdro?eniu planu restrukturyzacyjnego przeznaczonego

zarwno dla osb prowadz?cych jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?, jak i dla sp?ek,

pozwalaj?cego na zachowanie mo?liwo?ci kontynuowania dzia?alno?ci zad?u?onego

przedsi?biorstwa. Wprowadzamy efektywne mechanizmy zabezpieczaj?ce przedsi?biorcw przed

nieuzasadnionym pozbawianiem maj?tku, przez instytucje Skarbu Pa?stwa. Nasze dzia?ania

pozwol? na przej?cie inicjatywy, ktra zaskutkuje kontynuowaniem dzia?alno?ci i

odsuni?ciem og?oszenia upad?o?ci, ze wzgl?du na brak ?rodkw, na pokrycie post?powania

upad?o?ciowego. Ochrona podatkowa oraz wynikaj?ca z art 299 ksh . Wi?cej szczeg?owych

informacji pod nr tel. 784-874-874 www.spolki.biz biuro@spolki.biz
Cena:
Kontakt:
sp?ek skup
784874874
00-001
Warszawa
Adres e-mail: biuro@spolki.biz
Zad?u?ona Sp?ka / Dzia?alno?? Gospodarcza ?
Panel logowania



ROZRYWKA

Darmowa rozrywka. Serwis zawieraj?cy fantastyczne gry logiczne zaprasza wszystkich do wspania?ej zabawy!
www.grylogiczne.biz.pl