Sieradz logo
sieradz ogłoszenia praca sieradz darmowe ogłoszenia

Dezynfekcja sprz?tanie po zmar?ym zgonie rozk?adzie zw?ok

Zobacz wszystkie ogłoszenia vtwin90
Zajmujemy si? sprz?taniem i dezynfekcj? miejsc,pojazdw w ktrych znaleziono cia?o po czasie w stanie rozk?adu oraz dosz?o do samobjstwa, zabjstwa lub usi?owania, wypadku losowego oraz komunikacyjnego.Miejsce zbrodni, samobjstw itp. to ska?one niebezpieczne i specyficzne ?rodowisko pracy.Aby wykona? zadanie prawid?owo i skutecznie trzeba posiada? umiej?tno?ci, do?wiadczenie i wiedze w danym temacie. W dziedzinie sprz?tanie zajmujemy si? tylko tym zagadnieniem.
Nie lekcewa? zagro?enia .
Po wykonaniu prac pomieszczenie jest bezpieczne wolne od patogenw, uci??liwego fetoru oraz ?ladw po w/w zdarzeniach.
Gwarantuje 100% skuteczno??.
Niestety ?ycie ma te? te drugie dramatyczne oblicze.W takich sytuacjach jeste?my do dyspozycji. Oferta kierowana jest do Osb prywatnych , Firm Hotelarskich, Spdzielni Mieszkaniowych zarz?dzajacymi zasobami mieszkaniowymi oraz Firm transportowych.
Teren dzia?ania ca?y Kraj.Gotowi do wyjazdu 24h

Tel -24h 605907004 lub 605140004
Wystawiamy rachunki.
V-TWIN-90
Dariusz i Justyna Paliwoda

www.sprzataniepozmarlym.pl

*Wszystkie publikacje w og?oszeniu s? obj?te prawem autorskim - rwnie? zdj?cia.Wszelkie kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materia?w bez zgody firmy jest prawnie zabronione.
Cena:
Kontakt:
Justyna Dariusz
605907004

Sieradz
Adres e-mail: dariuszpaliwoda@tlen.pl
Dezynfekcja sprz?tanie po zmar?ym zgonie rozk?adzie zw?ok
Panel logowaniaROZRYWKA

Darmowa rozrywka. Serwis zawieraj?cy fantastyczne gry logiczne zaprasza wszystkich do wspania?ej zabawy!
www.grylogiczne.biz.pl